Standox Fine Stopper U1070

Produktnummer
Artikelnummer
Innehåll
Enheter per kartong
  • Enkel applicering.
  • Fin, porfri finish.
  • Enkel att slipa, särskilt i övergångar.
  • Lämplig för plåt, UP (omättad polyester), glasfiberförstärkt plast och aluminium.
  • Fint 2K-polyesterspackel.
Standox Fine Stopper U1070
Standox Fine Plastic Putty U1070 är ett tixotropiskt specialfinspackel för jämn applicering i flera lager och porfri slipning. Den lägger grunden för optimala ytor och är även lämplig att använda på primad hårdplast i personbilar.

More Information
Produktnamn Standox Fine Stopper U1070
Produktnummer 02086506
Marknadssegment
  • Personbilar
Innehåll 1 KG
Enheter per kartong 12 enheter
Nettovikt 1 KG
Bruttovikt 1,12 KG
Densitet 1,813
Lösningsmedelshalt 15,399%
Tekniskt datablad Visa som PDF
Säkerhetsdatablad Visa som PDF